Copyright © kitakitz Publishing 2006 - 2019

KITAKITZ PUBLISHING

KITAKITZ learning -  Kitakitz Business

  • The Music Of Speech ENGLISH3:31
  • Musika Ng Talumpati3:49
  • Musika Ti Sarita3:16

Hablar como un americano
미국인처럼 말하십시오
migug-incheoleom malhasibsio